Обща информация за метана

молекулата на метана Метан (природен газ) е известен на човечеството още преди новата ера. Представлява смес от въглеводороди, сред които основният е метан. Той се добива от земните недра. 150 години след новата ера започва транспортирането на природен газ по бамбукови тръби и използването му за производството на сол.Залежите на природен газ са практически неограничени, защото тепърва предстои разработването на нови находища, а и в изчерпаните нефтени находища остават огромни количества природен газ.

Природен газ е органично съединение без мирис, използван като гориво. Химична формула CH 4, най-простият Алкан . Той е по-плътен от въздуха, топи се при -184 градуса C, и кипи при -161,4 градуса C. Метанът се среща естествено като основен компонент на природния газ от бактериално разлагане на растителността в отсъствие на кислород Главният източник на метан е природният газ, но може да бъде произведен от въглища. Метан се използва широко като гориво в жилища, търговски обекти и заводи. Той също е суровина за много индустриални материали, включително и торове, експлозиви, хлороформ, въглероден тетрахлорид и сажди и е основен източник на метанол, ацетилен и въглероден оксид. Известен е като метилов хидрид.

Природният газ е по-лек от въздуха. При концентрация на метан от 5 до 15% във въздуха сместа е взривоопасна. Температурата на самозапалване на природен газ е 537°С при атмосферни условия. Основните продукти при изгарянето му са въглероден двуокис и водни пари.

Интересът към метан в България е все по-голям. Той е най-атрактивното гориво и потреблението му се увеличава с всяка измината година. Броят на автомобилите, които използват метан като гориво расте годишно с около 20 на сто. Вносителите на автомобили отговориха на интереса и постепенно у нас се появиха множество варианти на леки и лекотоварни модели, задвижвани на природен газ. Ако сравним цената на природен газ с цените на другите горива, тя е много по-евтина от цената на бензина, дизела и пропан-бутана.

Другото важно предимство на метан е екологичният ефект при използването му - намалява емисиите на вредни газове, тъй като поради еднаквите агрегатни състояния на въздуха и природния газ смесообразуването е много по-добро и горенето е значително по-пълно. Използването на природен газ позволява токсичните вещества, саждите и димността на отработилите газове да се намаляват няколко пъти. Затова метан се счита за най-екологично чистото гориво. Освен това той намалява износването на двигателя и срока за използване на двигателното масло. За превозваческите фирми икономически неотложно се преминава през преоборудване на част от дизеловите двигатели на автобусите за смесена работа и на метан.

Законодателството ни вече се оеднаквява с това на Европейския съюз. Българските транспортни превози се съобразяват със строгите екологични и качествени изисквания, въведени към техниката.

<< назад