Цената на метана

цената на метана Метан е природен газ, чиято цена не се влияе от цената на петрола, защото не е негово производно. В момента се използват около 15% от откритите залежи на природен газ, като те са достатъчни за над 100 години, при ръст на автомобилите с метанови уредби от порядъка на 20% на година.

В много европейски страни се насърчава използването на метан с данъчни облекчения, което се очаква да е все по-видна политика и у нас. В България значително се повишава броят на автомобилите ползващи това гориво. За една година превозните средства на метан у нас са се увеличили драстично и така страната ни остава в челото на класацията на държавите в Европа по процент на автомобилите на природен газ.

Освен че е най-екологичен, метан ще продължи да бъде и най-изгодното гориво. Цената на метан уредбата се изплаща от разликата в цената на бензина за между 20 хил. км, което може да бъде в рамките на 5-6 месеца.

<< назад