Държавен вестник

Държавен вестник е издание с официален характер, издавано от официалните държавнически органи на Република България. За неговото обнародване отговоря отдел под контрола на председателя на Народното събрание.

  • Държавен вестник има два раздела – официален и неофициален. В официалния има относително по-значими за обществото като цяло публикации, а в неофициалния различни съобщения от местни и по-малки държавни учреждения.
  • ДВ съществува от 1879 година, като в началото излиза веднъж седмично. Първият брой на изданието е обнародван на 28 юли 1879 година, а указа за неговото създаване е от 9 дни по-рано.
  • През 1995 година е гласуван от Народното събрание на Република България и Закон за Държавен вестник, които до голяма степен регламентира всички неясноти около процеса на издаването му, финансирането и разпространението на изданието.
  • Вестникът попада под юрисдикцията на председателя на Народното събрание и своя собствена редакция, която му е подчинена. Главният редактор на Държавен вестник се назначава от председателя на Народното събрание на Република България.
  • Държавен вестник се публикува през дните вторник и петък. Понякога се случва и негово издание да се появи и през други дни от седмицата, а в редки случаи и през почивни такива.
  • Името на Държавен вестник е променяно веднъж в периода 1950-1963 година, той се е наричал „Известия на Президиума на Народното събрание”. След това заглавието е върнато и до ден днешен той се казва по същия начин.
  • Често към изданието се прикрепва и притурка, която предоставя допълнителна информация на читателите му, която също има официален характер.
  • От 2008 година става факт и официалното публикуване на Държавен вестник в интернет, с което държавата се изравни с останалите страни-членки на ЕС. Вече, който пожелае може да свали броя безплатно от интернет страницата му.
  • От 25 февруари 2012 година в електронното издание на Държавен вестник беше прекратено обнародването на обществени поръчки.
  • Ако има разминаване между двете издания на ДВ – печатно и електронно, то с по-голяма тежест е печатното издание.