Измислиха нов еко способ за горене на метан
There are no translations available.

горене на метан Американското общество на химиците представи в авторитетното научно списание New Scientist статия, в която описва нов еко способ за изгаряне на метан. Методът позволява да се изгаря метан без вреда за околната среда. Учените предлагат да се използват „хидрати” – твърди съединения на метан с вода, образуващи се при много високо налягане. Самите хидратни съединения не са нещо ново – от няколко десетилетия се провеждат еко океански експедиции в търсене на залежи на такива съединения на морското дъно, с надеждата те да се експлоатират комерсиално.

В предложената технология се разглежда хидрат на въглеродния двуокис СО2. При специални условия в този хидрат може да се замени една молекула метан на една молекула въглероден двуокис, процес, при който се освобождава молекула метан. Това позволява хем да се съхраняват отпадъчния въглероден двуокис, получен от горенето на метан, хем да се получава гориво. Практическото приложение на технологията се предлага да бъде следното – хидрата се добива от дъното на океана. С помощта на технологията от получения хидрат се извлича метан, изгаря се, отпадъчните продукти се използват за извличане на метан от други хидрати, а тези от които е извлечен метана се връщат на океанското дъно.

<< назад